Krolestwa

Już od czasów Arystotelesa biologowie dzielili świat istot żywych na dwa królestwa — roślinne i zwierzęce. Mówiąc potocznie o roślinach, mamy na ogół na myśli drzewa, kwiaty, trawy, pnącza, a więc tylko obiekty duże i dobrze znane nam z życia codziennego. Słowo „zwierzę" sugeruje natomiast, że jest to jakiś czworonóg (kot, pies, lew, tygrys), ptak, żaba czy ryba. Takie formy, jak paprotniki, mchy, grzyby i porosty skłonni jesteśmy także zaliczać do roślin, chociaż wyglądem zewnętrznym różnią się one bardzo od form wspomnianych wyżej, owady zaś, raki, małże, robaki i ślimaki —do zwierząt. Gdyby jednak ktoś kiedykolwiek miał przyjemność wspinać się po nadmorskim skalistym brzegu i obserwować organizmy żyjące na skałach lub w strefie przypływów i odpływów, z pewnością spotkałby istoty, których przynależność do roślin lub zwierząt niełatwo byłoby ustalić. Trudności tego rodzaju nastręczają zwłaszcza liczne organizmy jednokomórkowe widoczne dopiero pod mikroskopem. Przeszło sto lat temu niemiecki biolog Ernst Haeckel wysunął propozycję, aby stworzyć osobne, trzecie królestwo istot żywych — Protista — które obejmowałoby wszystkie jednokomórkowe organizmy wykazujące pod wieloma względami cechy pośrednie pomiędzy roślinami a zwierzętami. Pewne Protista mają bardzo wyraźne cechy „roślinne" i są ściśle spokrewnione z pozostałymi roślinami. Niektóre są formami „zwierzęcymi", inne wykazują cechy pośrednie pomiędzy roślinami a zwierzętami, jeszcze zaś inne odznaczają się całkowicie odrębnymi cechami, różniącymi je zarówno od roślin, jak i od zwierząt. Różni biologowie mogą nawet zaliczać do królestwa Protista różne organizmy.